Komiks.cz - komiksy a recenze


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

Komiks.cz > Vechny lnky > Techniky kreslenNa komixovan je najaie zaa. Nie nakresli, nie vymyslie, ale zaa. Ak npad u m, bolo by dobr, aby si si ho ujasnil a pribline rozvrhol. N prv komix, m by tvoroknov klasick strip - mono si ich pamt z niektorch asopisov i novn. Treba tomu prispsobi aj npad, nemal by by prli dlh ani krtky. Taktie by sa ti u mali zaa pribline rysova jednotliv okn komixu - ale zatia iba tak pribline. Ke u svoj komix doke poveda pr vetami, m tto prv fzu za sebou.
[MacO]
Vylo 27.03.2002 v rubrice Techniky kreslen.


Pomaly zana nastupova tvorcovsk nervozita, u sa zaname pohrva s ceruzkami a mra rzne kravinky na papier, take nadiiel as na nejak t prednku, pri ktorej by sme sa upokojili a poniektor mono aj zaspali.
[MacO]
Vylo 24.12.2001 v rubrice Techniky kreslen.


Dobre, tak sme sa rozhodli, e ideme komixova, ke u to m toko prednost. Robi komix je oividne dobr vec. Ale ako na to a o k tomu treba? No a o tom je tto as.
[MacO]
Vylo 26.11.2001 v rubrice Techniky kreslen.


Zapoatm tania tohto textu si urobil prv krok k tomu, aby si sa stal skutonm komixrom. Ak sa teda chce sta kominrom, komisrom, taxikrom alebo niem plne inm, pravdepodobne si sa pomlil. Dobrou sprvou ale je, e kominr, komisr aj taxikr me robi komixy a by komixrom.
[MacO]
Vylo 05.11.2001 v rubrice Techniky kreslen.

 


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2021
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!