Komiks.cz


Logo Komiks.cz
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma

CHYBIKY V PBZCH RYCHLCH P (10)

04.03.2003, autor: Ondej Lika

Jan Fischer kreslil pbhy Rychlch p (dle jen R) asto na posledn chvli krom R ml jet spoustu jinch zakzek. Na kvalit kreseb to vbec nen poznat ty jsou vborn, ale projevuje se to v nkterch drobnostech, kter si Fischer nehldal (nap. jednou maj dvee kliku nalevo a v dalm obrzku napravo). Nepesnosti se objevuj i v pbzch dalch kresl Vclava Junka, Bohumra ermka a Marko ermka. Nicmn bych rd podotknul, e tato rzn opomenut kresl kvalitu R rozhodn nijak nesniuj. slovn pbh jsem pevzal z novho kompletnho vydn R od nakladatelstv Olympia. Dnes se zamme na chybiky v pbzch slo 271 a 315.
R nos v zim epice (pbh . 271)
Na 4. obrzku maj Mirek, Jarka a Jindra kolem krku omotanou lu. Na 5. a 6. obrzku u ovem lu nemaj.
 
R maj v klubu jasnovidce (pbh . 272)
Pouze na 1. obrzku m Jindra kolem krku lu dl v pbhu u je bez n. Na 8. a 9. obrzku dr Jindra Kuliferdu na vodtku. 10. obrzek nm Jindru ukazuje bezprostedn po pdu do zamrzl eky a Kuliferda si po led vesele pobh bez vodtka. Na 9. a 10. obrzku je Jindra bez rukavic, akoliv na pedchozch obrzcch a na nsledujcm 11. obrzku rukavice m.
 
R v ledovm staven (pbh . 275)
Na 2. obrzku m Rychlonoka na sob rukavice, akoliv je v tomto ani pedchzejcm pbhu on ani nikdo z R nem.
 
R se skrvaj hldam (pbh . 288)
Kdy si podn prohldnete 1. obrzek, uvidte, e Mirek m krtk rukvy. Jene hned od 2. obrzku m dlouh rukvy.
 
Ukzka z pbhu R se skrvaj hldam  na levm obrzku m Mirek krtk rukvy, na pravm je m dlouh.
 
R v roli detektiv (pbh . 290)
V 9. obrzku postv Jarka Metelka na tramvajov zastvce u sloupu s jzdnmi dy. V 11. obrzku se na sloupu nhle objev jet zelen ko, kter v 9. obrzku nebyl.
 
R se vydvaj na skaln ku (pbh . 292)
Podle 8. obrzku to vypad, e R postupuj po proudu, ale na ostatnch obrzcch je jasn vidt, e R putuj proti proudu.
 
Ukzka z pbhu R se vydvaj na skaln ku  na levm obrzku to vypad, e R postupuj po proudu, ale pravm je jasn vidt, e putuj proti proudu.
 
R jedou na pehradu (pbh . 301)
Na 7. obrzku pluj dvky ke hradu - maj dlouh rukvy. Na 12. obrzku odplouvaj a maj krtk rukvy. U nkterch dvat je to nicmn trochu sporn...
 
R otvraj hradn hrobku (pbh . 306)
Na 7. obrzku dr Karel Bouk lopatu v prav ruce, ale na bezprostedn navazujcm 8. obrzku ji svr v ruce lev.
 
Ukzka z pbhu R otvraj hradn hrobku  na levm obrzku dr Karel Bouk lopatu v prav ruce, ale na pravm ji svr v ruce lev.
 
R poutj lodiky (pbh . 311) a R podstupuj drnovou bitvu (pbh . 312)
V pbhu . 311 pichzej R k ece a vichni se tam svleou do pl tla. Zstanou tak i v nsledujcm pbhu. Vjimkou je ale 1. obrzek pbhu . 312, kdy najednou m ervenek na sob koili. Pro by si ji ale pi pchodu cizch kluk oblkl a za chviliku zase svlkl?
 
R oslavuj vhru (pbh . 314)
Na 3. obrzku m ervenek koili s krtkmi rukvy, jene hned na 4. bezprostedn navazujcm obrzku jsou jeho rukvy dlouh. Na 5. a 6. obrzku m opt krtk rukvy, na 7. znovu dlouh, dl u zase krtk. Je ovem nepravdpodobn e by si v jednom dni vymoval koili...
 
R znovu do Stnadel (pbh . 315)
Na 4. obrzku nejasn vidme, e Jindra m branu pes rameno. Na 7. obrzku m ale batoh.
 
Dal informace o Rychlch pech se mete dozvdt na internetovch strnkch http://agi.webpark.cz a www.bohousek.cz.
 
A samozejm tak na naem webu, jeliko ji pt ter uvedeme prvn dl lnku Zajmavosti o pbzch Rychlch p.
Autor:


Autor lnku: Ondej Lika

Detaily o komiksu:

Titul: Rychl py (souborn vydn)
Srie: Rychl py (Olympia)
Scn: Jaroslav Foglar
Kresba: Marko ermk
Bohumr ermk
Jan Fischer
Vclav Junek
nr: Klubck (CZ).
Rok vydn: 1999
Poet stran: 339
Formt: A4
Vydavatel: Olympia
Zem vydn: esk Republika
Zem pvodu: esk Republika
Souvisejc lnky:


Rychl py
19.03.2008 BOHOUOVA EPICE A PLACATKA DLOUHHO BIDLA
27.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (2.)
20.02.2008 RYCHL NOKY RYCHLONOKY (1.)


    

fotografie

J
Joakim

Seznam blogpost
a vech lnk

Dal blogeiTop 2 snadn zpsoby jak vydlat desetitisce Korun eskch
za jedinou recenzi!

Hipsci u ztratili hajp!

Revoluce v citlivch partich! een ryze muskch a ist enskch problm.

Nakladatelstv BBart si upouklo. Znlo to asi takhle: BBrrrrrrrrt.

Skandl! Vyzkouejte est novch sexulnch poloh na rychlovku!

Vlastn vyhledvn
     Hlavn strnka      Mapa webu      vodn seznmen s komiksem      Seznamy komiks      Komiksy zdarma


2000-2019
    Komiks.cz


Licence Creative Commons
Komiks.cz podlh licenci Creative Commons
Uvete autora-Neuvejte dlo komern-Nezasahujte do dla 3.0 Unported
.
Kontakt

RSS
Nezvislost

Clem webu komiks.cz
je pinet kvalitn
publicistiku nronmu teni. Neexistuje tu dn zvislost na jakmkoli nakladatelstv, komiksy jsou podrobovny odvodnn kritice a autoi za ni nesou odpovdnost.

Jste tvrce komiks?

Rdi vm dlo zveejnme v rubrice Voln tvorba.
Komiks zpropagujeme, jednotliv strnky komiksu pak budou
postupn vychzet kad tden na pokraovn
pmo na hlavn strnce. Kontaktujte ns!